IT Compagniet as er en totalleverandør av konsulenttjenester og maskinvare innen IT bransjen.

Vi leverer rådgivning, integrasjon og installasjontjenester. I sin nåværende form er vi et relativt ungt firma, men likevel har våre medarbeidere lang og bred erfaring innenfor sitt felt.

Vi ønsker å være kundens forlengede arm innen IT. Vår styrke ligger i at vi er små, lite byråkratisk og kan stå på for våre kunder f.eks. i påkomne krisesituasjoner. IT Compagniet as ønsker å ha et nært knyttet samarbeid med sine kunder, og være en strategisk samarbeids- og sparringpartner. På denne måten kan våre kunder bruke sin tid på det de kan best, mens vi gjør jobben på datarommet.

Selskapets 1. lov - kvalitet framfor kvantitet

"IT Compagniet skal, for et utvalg kunder, være deres strategiske samarbeidspartner og firmaets kompetansemessige IT-avdeling."

"Vi skal gi kunden en reell verdiøkning og avkastning på sine nåværende og framtidige investeringer innen IT, gjennom kvalitet i rådgivning og utførelse."

Selskapets 2. lov - kunden i fokus

"Vi skal prioritere tilgjengelighet, være personlige i kundekontakten og ha en klar holdning på god service."

"Gjennom kvalitet, kompetanse og innsikt skal vi bygge tillit og skape inntekter. Vi skal gi kunden det han har krav på og fortjener."

Kontaktinformasjon e-post

IT Compagniet AS
Proffesor Brochs gt. 2
7030 Trondheim
Tlf:  73 92 27 60
e-post: firmapost(a)itco.no

Den enkelte medarbeider kan kontaktes direkte:

Tor Hustad 932 68 900 tor.hustad(a)itco.no
Anders Bakken 930 86 110 anders.bakken(a)itco.no
Mona Senneset 932 68 001 mona.senneset(a)itco.no