Microsoft-produkter.

Innen IT er det vanskelig å komme utenom Microsoft sine produkter. For å være attraktiv i vår bransje må en kunne disse produktene. Vi har flere sertifiserte konsulenter.

Servere, PC og skrivere

Vi leverer og installerer servere fra DELL, IBM og HP. Det samme gjelder stasjonære og bærbare PCer. På skriversiden leverer vi skrivere fra OKI og HP.

Nettverks-produkter.

Flere og flere bedrifter ønsker kommunikasjon mot avdelingskontor og/eller samarbeidspartnere. I tillegg skal "alle være på nett". Dette til sammen tilsier at en IT leverandør må kunne nettverk for å være en totalleverandør for sine kunder. Våre konsulenter har lang og god kompetanse på nettverk og nettverksprodukter.

Brannvegg

Vi leverer og installerer NETASQ brannmur som benytter IPS (intrusion prevention system) i alle sine modeller i stedet for IDS (intrusion detection system). IPS kontrollerer og blokkerer både inngående og utgående trafikk som er uønsket. IDS detekterer og logger bare at det skjer.

I følge Mørketallsundersøkelsen 2004 utført av Økokrim, er det hver dag over 3500 innbrudd i nettverk.Statistikken viser at det er viktigere enn noensinne å benytte en brannmur som har kontinuerlig oppdatering for å oppnå høyest mulig beskyttelse til enhver tid. NETASQ gjør dette ved å kombinere brannmur, antivirus, antispam og spyware i sitt avanserte ASQ kjernesystem uten at dette går på bekostning av ytelse.

Virus beskyttelse

Vi leverer og installerer virus beskyttelse fra Trend Micro.

Bredbånd

IT Compagniet kan levere bredbånd fra Broadnet AS, GET Loqal AS, NTE Bredbånd AS og ICE Norge AS, avhengig av tilgjengelighet og ønsket løsning.

Clue Norge ASA

IT Compagniet er nå forhandler av Clue Norge ASA sin programvare og tilhørende vedlikehold.  

The Online Backup Company AS

IT Compagniet er nå forhandler av The Online Backup Company AS sine tjenester, som blant annet omfatter Online Backup, Image Backup og Single Level Exchange Pakke.

Trådløse klienter

Vokser antall trådløse klienter raskere enn IT-budsjettet ditt?
Aerohive kan hjelpe deg, da de gir oversikten, skalerbarheten, kontrollen for å takle den eksplosive klientveksten og forenkler design
og drift av et sikkert trådløst nettverk med høy ytelse.  

Virtualisering, cloud-computing og trådløs teknologi har endret bruken av IT i bedriftene. Der hver bruker før kanskje hadde en bærbar PC, har hver bruker nå gjerne flere enheter med trådløs tilgang - laptop, smart-telefon, nettbrett osv. Flere brukere ønsker også i større grad å bestemme selv hvilke IT-verktøy de benytter for å utføre sitt arbeid. Applikasjoner og innhold skal kunne leveres til en hvilken som helst enhet, når som helst og hvor som helst. Dette gir nye utfordringer for bedriftenes IT-administratorer. Med sin kontrollerløse arkitektur og innovative funksjoner har Aerohive verktøyene som hjelper deg med å forberede ditt nettverk på den nye trådløse hverdagen.

Kontrollerløs WLAN arkitetur
Den kontrollerløse arkitekturen som Aerohive har holdt fast på siden oppstarten gjør løsningen fleksibel med tanke på installasjon og utvidelse samtidig som den optimaliserer ytelsen ved å unngå flaskehalser i nettverket.

Maksimal ytelse med Dynamic Airtime Scheduling
WiFi er et delt medium og klienter på samme kanal må dele en begrenset båndbredde. Siden langsomme klienter bruker lengre tid på å overføre samme mengde data fører dette til at nettverket ofte ikke yter bedre enn den tregeste klienten. Dynamic Airtime Scheduling er utviklet for å motvirke dette og la raskere klienter utnytte sitt fulle potensial.

Forbedret radioteknologi gir bedre mottaks-sensitivitet
I et trådløst miljø dominert av smart-telefoner og nettbrett må man ta hensyn til at disse enhetene ofte har et noe svakere signalstyrke for å øke batterilevetiden. Selv om man kjører på med maks-effekt ut av aksesspunktet og klienten dermed rapporterer om et sterkt signal, er ikke dette nødvendigvis en pekepinn på at ytelsen blir bra. Signalet skal nå frem i motsatt retning også... Aerohives nye aksesspunkt i 300-serien har en redesignet radio spesielt utviklet for å gi et rent og fint transmit-signal og for å øke mottaks-sensitiviteten med tanke på håndholdte enheter.

Wi-Fi Service Level Assurance & Client Health monitorering
Aerohive gir adminstratoren enkle verktøy for å overvåke ytelsen i nettverket. Man kan enkelt se om spesifiserte krav til ytelse oppfylles. Og ved problemer har man mulighet for å gå i detalj på forbindelsen til hver enkelt klient.

Fleksibel tilgangskontroll
Et økende antall private enheter som tas med på jobb og benyttes i bedriftens trådløse nettverk stiller større krav til kontroll. Aerohive har verktøy som gjør administratoren i stand til å kontrollere hvilke enheter som får slippe inn i nettet og også hvilke rettigheter disse skal ha. Gjestebrukere administreres enkelt og sikkert ved hjelp av Aerohives PPSK løsning.

Supplerende informasjon finnes hos våres distributør HEATH Comm