Konsulenttjenester
Informasjons- og kommunikasjonsteknologien får en stadig viktigere plass i moderne forretningsvirksomhet. De bedrifter som evner å nyttiggjøre seg ny teknologi og programvare, vil bli morgendagens lønnsomme virksomheter. IT Compagniet sine konsulenter med i gjennomsnitt 20 års erfaring hjelper deg i prosessen fra rådgivning, design, implementering til på stedet driftstjenester.
Rådgivning, design og implementering
• Klient og servere 
• Datalagring 
• Nettverk 
• Kommunikasjon 
• Sikkerhet
På stedet driftstjenester
• Driftsoppgaver knyttet til nettverk og brannmurer
• Brukeradministrasjon
• Sjekk av backup/restore
• Sluttbruker support
• Opplæring